ผู้ติดตาม

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555

ชุมชนบางกระดี่

https://picasaweb.google.com/115248488606927629957/Snopizz?authkey=Gv1sRgCODu4uaXqpqBPg#5788593999941004050
ชุมชนบางกระดี่

                ชุมชนนี้เป็นชุมชนมอญที่อยู่ภายในกรุงเทพเป็นชุมชนที่มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมมอญมีประเพณีการนับถือผี เป็นประเพณีที่สืบเนื่องมาจากบรรพบุรุษที่อพยพมาจากสมุทรสาครเข้ามายังบางกระดี่ เพื่อให้รู้จักกันในหมู่เครือญาติ ถือเป็นความโชคดีที่ทำให้เรารู้จักว่าตัวเองเป็นมอญ การนับถือผีทำให้เราไม่กลัวเพราะเรามีผี การนับถือผีแต่ละตระกูลไม่เหมือนกัน เช่น บางตระกูลมีการเลี้ยงผีปีละครั้ง หรือ สองปีครั้งหรือสิบปีครั้งแล้วแต่ตระกูลจะปฏิบัติสืบต่อกันมาหรือได้สัญญาไว้ กับผีบรรพบุรุษ หากมีการผิดผี เช่น คนท้องนอกตระกูล หรือนอกนามสกุล มาพิงเสาเรือน หรือ มาหลับนอนภายในบ้านเรือนของคนที่ถือผีซึ่งไม่ใช่ผีเดียวกันก็ถือว่าเป็นการ ผิดผีซึ่งทำให้บ้านที่ถือผี จะต้องมีเหตุทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยโดยไม่รู้สาเหตุ ห้ามสามีภรรยานอกตระกูล หรือแขกสามีภรรยาที่มาพักที่บ้านหลับนอนในห้องเดียวกัน หรือมุ้งเดียวกัน ก็ถือว่าผิดผี สาเหตุอีกประการหนึ่งคือ การตั้งสัตย์ไว้กับผีบรรพบุรุษ หรือการบนบานสานกล่าว เช่น การในคำมั่นสัญญากับผีบรรพบุรุษว่าจะรำผีมอญให้ปีละกี่ครั้งหรือกี่ปีครั้ง ซึ่งแล้วแต่ตระกูลใครจะให้สัญญากับผีบรรพบุรุษไว้ว่าอย่างไร จะต้องปฏิบัติเช่นนั้นสืบทอดต่อๆ ไปถึงลูกหลาน หรือการบนบานสานกล่าวกับผีบรรพบุรุษว่าในการทำไร่ ทำนา ทำสวน เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตและได้ดังที่ได้บนบานไว้ ก็จะจัดพิธีรำผีมอญให้ ดังนั้นถ้ามิได้ปฏิบัติดังที่กล่าวมานั้นถือว่าผิดผี จะต้องมีการรำผีมอญขึ้น เมื่อเกิดการผิดผีขึ้นในบ้าน คนในตระกูลหรือคนในบ้านเรือนที่มีการผิดผี อาจจะมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วย หรือเกิดความพิการขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ
https://picasaweb.google.com/115248488606927629957/Snopizz?authkey=Gv1sRgCODu4uaXqpqBPg#5788594022919472962
https://picasaweb.google.com/115248488606927629957/Snopizz?authkey=Gv1sRgCODu4uaXqpqBPg#5788594046606812354
https://picasaweb.google.com/115248488606927629957/Snopizz?authkey=Gv1sRgCODu4uaXqpqBPg#5788594082603166290
https://picasaweb.google.com/115248488606927629957/Snopizz?authkey=Gv1sRgCODu4uaXqpqBPg#5788594119577317426
https://picasaweb.google.com/115248488606927629957/Snopizz?authkey=Gv1sRgCODu4uaXqpqBPg#5788594136854139170

มีศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมอญ (บ้านนายธวัชพงศ์ มอญดะ) พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแห่งแรกของชุมชนมอญบางกระดี่ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2542 เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ มกราคม พ.ศ.2543 โดยท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เป็นผู้อุปถัมภ์ ศูนย์ฯเป็นแหล่งความรู้ในเรื่องประเพณีและความเชื่อของมอญ เช่นประเพณีการเกิด ประเพณีการรำผี ประเพณีการตาย เป็นต้น รวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้ เครื่องดนตรีเก่าแก่ของชาวมอญทั้งในประเทศไทยและพม่า ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมอญ วัตถุประสงค์หลัก เพื่อรื้อฟื้นประเพณีและวัฒนธรรมมอญอีกทั้งยังเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ด้าน มอญศึกษา ไม่จำกัดการศึกษาเฉพาะแค่เรื่องราวของคนมอญในเมืองไทย หากรวมถึงมอญประเทศพม่าด้าย โดยเปิดบริการแก่นักเรียนนักศึกษา กลุ่มข้าราชการ หรือประชาชนทั่วไป โดยไม่ต้องเสียธรรมเนียมเข้าชม แต่จะรับเงินจากการบริจาคด้วยความศรัทธาซึ่งถือเป็นแหล่งรายได้ทางเดียวของ ศูนย์ฯ การนำเสนอผลงานของทางศูนย์ฯ มีการนำเสนอในรูปพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นทั่วๆ ไป โดยในส่วนนี้จะถูกจัดแสดงไว้ใต้ถุนบ้าน เรื่องราวที่นำเสนอก็คือ รูปแบบและวิถีชีวิตของคนมอญทั่วๆ ไป ว่ามีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างไร ในบางหมวดหมู่ก็จำลองข้าวของที่ใช้ในวิถีชีวิตจริงๆ มาจัดแสดง เช่น ของที่ใช้ในพิธีกรรมไหว้ผี รำผี พิธีบวช พิธีการทำศพ พิธีการเกิด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเป็นหมวดของเครื่องดนตรีด้วย
         กับอีกส่วนหนึ่งเป็นรูปแบบของวิถีชีวิตจริงที่เกิดขึ้นในชุมชนตามวาระต่างๆ เช่น ในพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรของชีวิตอย่างงานไหว้ผีบรรพบุรุษ ทางศูนย์ฯ ก็จะนำกลุ่มนักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจในวัฒนธรรมมอญ ไปศึกษากับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่มีการจัดฉาก เพื่อทำให้ผู้ที่ศึกษาเห็นภาพชีวิตชาวมอญในปัจจุบัน อีกทั้งยังทำให้เห็นภาพของความเปลี่ยนแปลงในตัวพิธีกรรมดังกล่าวว่า มีข้อแตกต่างไปจากสิ่งที่บรรพบุรุษของชาวมอญปฏิบัติมาหรือไม่อย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น